Simmermarken.se

 

Skogsröjning

 

 

Stormen i december 1999 välte ett antal träd och när vi började röja upp insåg vi att det gick att bygga ett hus här.

 

Det var massor av Hylle, dvs Fläder och annat som vi aldrig kommer att plantera frivilligt.

 

Däremot bestämde vi oss för att ta till vara plogen vi hittade.

 

Uppröjningen av den stormfällda skogen, om man nu kan tala om skog i sydligaste Skåne, tog lite tid.

Tur det finns kompisar med öppen spis.

 

Det blir enorma mängder ris när man röjer.

 

Efter risbränning kommer korvgrillning.

 

Vi tog upp 60-70 stubbar (med traktorgrävare). Stubbarna skulle iväg också, det var ett slit.

 

 

Tillbaka